Ekologiskt

TIPS FÖR ATT ÄTA MER EKOLOGISKT FRÅN VÄXTRIKET

Om du inte har möjlighet att köpa allt ekologiskt eller odla själv kan det vara till din hjälp att veta att vissa grönsaker besprutas mer, andra mindre och vissa inte alls. 

För att hjälpa oss konsumenter att fatta medvetna beslut tas det årligen fram en lista på de råvaror som innehåller mest och minst rester av 

bekämpningsmedel. 

Listan tar alltså inte hänsyn till hur mycket grönsaken eller frukten faktiskt besprutas, utan enbart hur mycket rester som sen finns kvar. 

Dessa två listor kan du använda som en hjälp för att prioritera vilka råvaror du ska välja ekologiskt, välja konventionellt eller välja bort helt. 

DIRTY DOZEN

CLEAN FIFTEEN