Antinutrienter

Antinutrienter är anti-näringsämnen, dvs ämnen som kan ha en negativ 

effekt på processer i kroppen, i motsats till nutrienter som kan främja vår hälsa. 

Oxalater som vi beskrivit tidigare är en antinutrient. 

Antinutrienter finns i de flesta växtdelar som ett skydd för växten. Många av dem bedriver ett slags biologisk krigföring mot våra kroppar som vi inte har försvar mot. Människan har troligtvis alltid fått i sig antinutrienter som en naturlig del av de växter vi har ätit. Därför har vi också system för 

nedbrytning och tolerans för de kategorier av växter vi ätit under lång tid. Våra tarmar har dock inte bra system för att tackla antinutrienter som är nya för oss.

Det kanske främsta exemplet är spannmål och baljväxter, som människan inte har ätit i mer än tiotusen år och i Norden inte ätit mer än omkring 

5000 år. Gener utvecklas och anpassas under lång tid och några tusen år är ur ett evolutionsperspektiv bara ett ögonblick.

Spannmålen innehåller växtproteiner som inte bara är svåra för kroppen att bryta ner och ta upp, i många fall attackerar de också tarmväggen och 

aktiverar immunförsvaret. Det bidrar negativt till näringsupptaget och leder i många fall till irritation och inflammation. 

Vissa antinutrienter är mer skadliga än andra och vissa livsmedel har en hel arsenal av olika antinutrienter som samverkar.

Några av de antinutrienter som vi vill reducera intaget av är:

Enzymhämmare som hämmar aktiviteten av det matsmält ningsenzym som behövs för att maten ska brytas ner. Enzym hämmare finns främst i spannmål, pseudospannmål, mejeri produkter och baljväxter.

Fytater (saltet av fytinsyra) som minskar näringsupptaget genom att binda mineraler som zink och magnesium. Fytater finns främst i spann mål och baljväxter, men även i nötter och frön.

Lektiner (växtprotein) som stör matsmältningen och 

tarmslemhinnan. Lektiner finns bland annat i spannmål, baljväxter, nötter och frön. Exempel på lektiner är prolaminer (exempelvis gluten) och agglutinin.

Glykoalkaloider kan irritera och skada tarmväggen. Två exempel på detta är solanin och chakonin som finns i potatisväxter (exempelvis potatis, tomat och chili).

Som vanligt tål vi ovan men har du autoimmuna obalanser kan det vara värt att veta ovan då det är ännu en inflammationskälla att se upp med under perioden du läker ut obalansen.