Sinnesnäring

Nu är det dags att resa in i det osynliga sinnet för att titta efter hur det fungerar och hur du kan bidra till läkande sinnesfrid. Detta kapitel handlar om hur kroppens informationshantering via sinnet påverkar ditt välmående.

INFORMATIONSPROCESSEN

Hypotalamus i hjärnan sägs vara din sambandscentral. Den plockar upp information från allt som händer inuti din kropp, för att nämna några: andningen, hormonnivåerna och läget i tarmen. Sedan samlar den in alla intryck från din yttre miljö utanför kroppen.

Ditt unika sinne, ditt medvetande, tolkar sedan vad hjärnan uppfattat och tar hjälp av dina tankar och dina trosföreställningar för att bestämma vilka  signaler som skall skickas ut via nervsystemet direkt till cellerna som arbetar utifrån denna information. 

Dessa signaler är hormoner och olika kemikalier som programmerar dig till ett tillstånd, ett befinnande som gör att du känner känslor inom dig. Och det tillstånd du upplever är en stor input till ditt fysiska handlande och beteende.

Den interna informationsinhämtningen som sker från dina inre organ och system i din kropp till hjärnan sker per automatik inom dig och är inte direkt påverkbar. 

Men informationsinhämtningen som kommer från din yttre miljö är högst påverkbar, som vad du äter, vilka känslor och tankar du tillåter, vilka intryck du väljer att sortera bort eller tillåter att växa.

Om du väljer att bli irriterad över någon annans bilkörning eller om du väljer att bara låta den informationen passera kommer du att påverka din kropps inre signallering. Vilket i sin tur påverkar hela dig positivt eller negativt.

Så du är inte bara vad du äter eller tar upp i din kropp i form av föda utan även vilken information du tillåter komma ända in i dig i form av tankar, energier och känslor. 

Summa summarum är att du via din inre och yttre miljö programmeras till ett stresstillstånd eller ett tillstånd av välbefinnande och allt däremellan. Och detta kontrollerar ditt ödes biologi.

HELHETEN

Det är grundläggande att se kroppen som den är: en sammankopplad helhet i en större miljö. Du är ett komplext system där både fysiska och mentala förmågor samarbetar och har betydelse för din funktionalitet och mående. Du behöver se dig själv som en helhet och lägga vikten vid det du kan påverka för att ge kroppen och dina funktioner en bra chans att fungera på bästa sätt. Att ta hand om obalanser handlar om att älska sin kropp, inte motarbeta den.

NÄRING TILL DITT MENTALA SINNE

De flesta vet att det är viktigt att äta för att ge kroppen näring men ofta tänker vi inte på samma sätt när det gäller att ge din mentala förmåga näring. Du behöver ge din psykiska hälsa samma dagliga omvårdnad som du ger din fysiska hälsa.

Kroppen behöver bränsle och byggstenar för att klara av att utföra sina funktioner medan vår mentala förmåga behöver regelbunden stillhet för att klara av att utföra sina funktioner. 

Du behöver kalla hem din energi då och då och ha egentid med den, lika mycket som kroppen behöver syre, vitaminer, mineraler, fetter och vatten regelbundet.

Om vi ser det på ett annat sätt betyder det att du behöver behålla uppmärksamheten inom dig. Att medvetet rikta fokus inåt istället för att dras omkring av olika krafter runtom oss. 

Du kan se det som om du börjar skapa en medvetenhet om ditt sinne inuti din kropp samtidigt som som ger dig själv möjligheten att förstå dig själv ännu mer. Det betyder inte att du ska fly bort och lämna sin vardag eller gå in och analysera något problem utan bara vila i ditt sinne en liten stund. 

Det är ett mycket smart drag för din hälsa över sikt då du pausar filmen livet ett tag och ger  själen möjlighet att komma ikapp. Det är början till att nå inre ro. Våra inbyggda funktioner som självläkningen, immunbyggandet och våra självreningsfunktioner aktiveras automatiskt när vi tar en inre kafferast.

Sinnet behöver återhämtning precis som din kropp behöver det. Du kan inte springa hur långt som helst utan att vila, du kan inte tänka och känna hur mycket som helst utan att vila.

Du kan skapa mentala näringspaus genom att kalla hem din energi, din uppmärksamhet. Se det som om du drar hem ditt osynliga energifält och lägger det innanför kroppen en stund, att som en sköldpadda gå in i sitt skal.

Ofta sprider vi ut vår energi, vår uppmärksamhet, på allt möjligt i våra liv från tidig morgon till sen kväll på olika aspekter i vår yttre miljö. Vi för energin bort från oss själva genom att uppmärksamma allt ifrån vår mobil, vår partner, våra arbetskamrater, vår kropp, städning, nyheterna med mera.

Att ha strategier som stärker dig och balanserar upp din mentala hälsa betyder lika mycket för ditt välmående som att träna fysiskt, äta bra och sova gott. 

MENTAL NÄRINGSPAUS

Vårt bästa och enklaste tips är att utnyttja mellanrummen i vardagen för en välbehövlig mental näringspaus.

När du vänder din uppmärksamhet inåt börjar du automatiskt sänka 

volymen på dina känslor och din energi har möjlighet att återvända till dig. 

Andra sätt att mata sinnet med näring är att tillbringa tid i naturen, yoga, meditera, sporta, sjunga, dansa eller göra saker som du tycker är kul.

Nu skapas hälsa, din hjärna tolkar din situation som utom-fara och 

kommunicerar det till kroppen som reagerar med att sätta kroppen i ett lugn-och-ro-tillstånd som är mycket läkande för oss.

Fördelar med att vara listig och utnyttja dessa dagliga mellanrum till inre närvaro är:

-Bättre mental skärpa och fokus

-Mer lugn och harmoni

-Lägre blodsockernivå

-Förbättrad funktion av immunförsvaret

Sinnet kan få för sig att börja göra tidsresor och besöka både dåtidens minnen och framtidens visioner i oändliga loopar i början när du ger det spelrum genom dessa pauser. 

Det är helt ok och sinnets naturliga reaktion i början, precis som när du släpper ut kor på grönbete – de rusar omkring i världens fart tills de får ro och njuter av friheten i nuet.

Om sinnet vandrar iväg en miljon gånger i ältande eller i olika scenarier om framtida händelser kan en medveten knuff i sidan kan få det att hoppa ur snurran. Och möjlighet att entra det rofyllda och läkande tillståndet som ofta infinner sig efter lite övning ökar.

Hoppas detta kapitel skänkt insikter som för dig närmre din egen hälsomedvetenhet.