Provsvar födoämnesanalys

Nu kommer resultatet av ditt hälsotest som visar om du har antikroppar mot något födoämne i ditt blod. Födoämnesallergi typ III (IgG) är en fördröjd inflammatorisk reaktion där symtom uppstår först efter ett par timmar eller till om med ett par dagar efter att du har ätit ett specifikt födoämne. Därav testet då det är svårt att identifiera själv.

TYDNING AV TESTRESULTAT

Överst på provsvaret hittar du en sammanfattning över hur många ämnen du reagerat mot och om de är förhöjda eller mycket förhöjda.Du bör beakta alla förhöjda värden (både röda och orange) som tecken på att de just nu inte är bra för dig. Nivåerna av IgG-antikroppar påvisar den mängd av IgG i ditt blod. Huruvida det påvisade reaktionerna är relevanta för symptom eller inte beror inte på mängden IgG.Även låga nivåer av IgG mot ett födoämne kan orsaka svåra symptom och inflammation. Det betyder att förhöjda nivåer av ett födoämne är lika viktiga som mycket förhöjda nivåer.

REAKTION MOT NÅGOT DU INTE ÄTIT?

Ibland kan du reagera mot ett ämne som du aldrig eller inte ätit på flera år. Detta är inte en falsk reaktion eller ett falskt analyssvar. Orsaken kan istället vara en korsreaktion.Om du har korsreaktion betyder det att du ibland reagerar på liknande allergiämnen från en annan källa. Det beror på att proteinerna i vissa retande ämnen (allergener) från olika djur och växter är besläktade med varandra, och att immunförsvaret därför har svårt att skilja dem åt.

Ett exempel är tropomyosin som är det huvudsakliga allergenet som finns i damm. Detta allergen finns även hos ryggradslösa djur, till exempel musslor, ostron, räkor, bläckfisk och hummer. Om du har en reaktion mot tropomyosinet i damm så kan du även ha höga nivåer av IgG-antikroppar mot vilken som helst av dem även om du aldrig ätit dem.

TILLVÄGAGÅNGSÄTT

När du fått ditt provsvar kan du starta din egen resa mot minskad låggradig inflammation som orsakats av ev födoämnesintolerans. Generellt sett är det tre faser som behöver gås igenom och vissa behöver upprepas vid behov. Det är inget svårt, häng med så förklarar vi.

1. ELIMINERINGSFAS (2 MÅNADER)

Dennas första fas kan variera i tid men vi rekommenderar minst 8 veckor (två månader) och gärna längre, upp till 3 månader.

TIPS:

Under elimineringsfasen kan du äta alla födoämnen som du inte har förhöjda nivåer av IgG-antikroppar mot. Alla födoämnen med förhöjda nivåer avIgG-antikroppar undviks under denna fas vilket medför att den inflammatoriska processen kan minskas eller till och med stoppas. Så klart är det bäst om du klarar av att vara strikt i denna fas, att helt undvika det som du inte mår bra av. Då kan du snabbast märka skillnader i ditt mående.Dock vill vi informera om att det inte finns några förbud, skulle du svänga fel vid någon avfart och äta någon av de förhöjda livsmedlen innebär det bara att du får köra lite längre, du flyttar bara fram ditt nästa steg.

Notera att när du precis har ändrat din vanliga diet så kan du uppleva det som du mår sämre än innan. Denna försämring i hur du mår kan faktiskt vara ett gott tecken då den kan bero på att kroppen har inlett detox-processen.Så snart kroppen har renat sig från eventuellt oönskade substanser kommer du att må mycket bättre.

2 ÅTERINFÖRANDE – IDENTIFIERA DINA TRIGGERÄMNEN

Nu är det dags att återinföra det/de födoämne som du uteslutit i 8 veckor. Nu kommer du märka om du reagerar på födoämnet eller inte då du blivit känsligare eftersom du uteslutit det och kan känna skillnaden tydligare.

1. Återinför ett födoämne genom att inta det under flera tillfällen under dagen, alla måltider är att föredra. Och välj den rena formen av råvaran och inte en processad variant. Till exempel hasselnöt så äter du nöten och inte en hasselnötskaka.

2. Avvakta i tre dagar utan födoämnet och uppmärksamma kropps- liga förnimmelser och signaler. Under dessa dagar bör du inte åter- införa något annat livsmedel.

Vilka kroppsliga signaler bör jag hålla utkik efter?

Hade du några symptom som du blivit av med nu när du uteslutit de födoämnen du reagerat mot eller känns det precis som innan?Det kan vara lurigt att märka skillnader om du inte tidigare varit uppmärksam på din kropps signaler. Dessutom kan signalerna uppträda en till tre dagar efter införandet av ämnet. Så lyssna i minst tre dagar efter tecken när du återinför födoämnen igen.

SYMTOM ATT LÄGGA MÄRKE TILL

 • Vätskeansamling
 • Huvudvärk

 • Illamående

 • Magont

 • Hjärndimma

 • Uppsvälld mage
 • Energitapp,
 • Trötthet

 • Utslag på kroppen
 • Irritation och nedstämdhet
 1. STABILISERINGSFAS – ÅTERSTÄLLA BALANS

Om du märkte att du fick symptom av det återinförda livsmedlet rekommenderas att utesluta det och bara äta det när du vill och ha i åtanke att du kanske får reaktioner efteråt då kroppens immunförsvar attackerar ämnet. Du har även möjlighet att testa ett triggande livsmedel igen i fas 2 efter ett år då kroppen eventuellt kan tåla det igen.