Hej upptäckare!

Vi önskar dig ett hjärtligt och varmt välkommen, kliv ombord och tag plats så startar vi motorerna.

På denna resa kommer du dels att ta ett hälsotest plus att du kommer att få utforska hur du väljer livsmedel för att fylla kroppen med näring. Vilka samband som i sker i kroppen och hur det kan påverka ditt näringsupptag som på sikt skapar välmående.

Vart finns näringen? Vilken betydelse har den för din hälsa?

Denna resan är i sig ett redskap för nya insikter som kanske leder till förändrade vanor. Frågeställningarna och begreppen som presenteras må vara viktiga men de är ändå sekundära. De är bara vägvisare som pekar i olika riktningar för dig att själv utforska.

Medans du reser kanske en förändring kommer äga rum inom dig. Det främsta syftet med denna resan är inte att förse dig med ny information eller nya forskningsrön eller att försöka övertyga dig om någonting alls. Du reser för att upptäcka dig själv, inifrån och ut.

Den här resan handlar om dig, Vi kommer snart lämna över ratten och hoppa ur, du behöver upptäcka själv, på ditt sätt, i din takt. Ingen utanför dig vet tillräckligt mycket om dig för att kunna ta sig an denna väg mot din individuella kännedom om dig själv.

Vi vill lysa på det osynliga, det vi inte kan se med våra ögon men som spelar så stor roll. Vi kommer ge dig tecken när det är dags att sätta på blinkern så du kan svänga av mot nya avfarter för att se nya samband eller logiska mönster. Ibland tänker vi inte på att vi har en insida. En insida som är en hel kemifabrik och ett oerhört komplext system av nätverk som kommunicerar och driver dig, läker dig, renar dig och försvarar dig från inkräktare som vill leva i din gynnsamma värld.

Och allt detta är inte extra funktioner som du behöver lägga till, det ingår vid födseln, alla har dessa magiska urkrafter. Kroppen behöver dock energi för att underhålla och driva dig.

Alla celler arbetar konstant i din kropp dygnet runt, år efter år. Varför inte ta reda på vad just du mår bra av för att ödmjukt kunna säga ”Tack kroppen! Här få du det bästa du vet – ren näring unikt utvald bara till dig.”

Din hälsa väntar på dig, dags att klippa biljetten, du är på väg. Öppna nu denna gåva från dig själv till dig själv – res mot ökad medvetenhet.

Om du behöver hjälp finns vi bara ett mejl bort, hello@skapahalsa.se

Är du redo för avfärd? Från djupet av våra hjärtan önskar vi dig en njutbar resa.

Skapa hälsa handlar inte om att laga dig för du är redan hel. Det handlar bara om att skapa en medvetenhet och upptäcka vad som gör skillnad för dig.

Varsågod och upptäck!

Diana & Mikaela