Näringsresan 1.0

Näring är en av grundförutsättningarna för ett hållbart liv över tid. Det bygger grunden som du står på och har direkt påverkan på dina kroppsfunktioner, din energinivå och din förmåga att prestera mentalt.

  • Näring via kosten – tanka gynnsamt, kroppsligt näringsbehov
  • Näring via sinnet – tänka gynnsamt, sinnligt näringsbehov
  • Hälsotest – födoämnesintoleranstest