När är det dags?

 Hur vill du må?  Ditt mående är påverkbart och genom lite smarta sätt kan vi tillsammans nå välmående oavsett yttre omständigheter. Dagliga beslut både när det gäller att följa dina värderingar, föreställningar, tankar, beteenden, fysisk träning och kost påverkar din hälsa. Genom att förstå sambanden om vad som påverkar vad i din kropp kan du börja välja medvetet. Små justeringar kan ge stora vinster för ditt framtida välmående.

Hur gör vi?

Genom veckovis stöttning hjälper jag dig mot hälsa. Du  är kanske elitidrottaren, ungdomen i skolan, föräldern eller personen som vill ge dig själv lite extra omtanke till välmående. Jag har hjälpt många genom olika utmaningar och hjälper dig gärna. Jag drivs av att ge engagemang och lära känna dig för att kunna ge största möjliga stöttning. Jag  använder mig av 20 års erfarenheter av olika mentala tränare från USA samt tekniker från utbildningar i både NLP och traditionell coachning. 

Vad innebär coachning av Mikaela?

Jag vill hjälpa dig bli din egen bästa coach. Att bli så mentalt stark att det är du som bestämmer vad du vill göra och att du kan klara med ett inre lugn oavsett yttre omständigheter. Jag har fördjupat mig i olika områden som har med pusselbitarna till hälsa, välmående och prestation att göra. Jag hjälper dig med strategier på olika sätt medvetet och omedvetet. Vi berör något av dessa områden och du väljer var du vill fördjupa dig. Mentala strategier, kost rådgivning med fokus på funktions baserad kost, värderings lett ledarskap eller fysisk träning och rehab. Jag använder mig även av en ARP trainer i rehab träning.

Vi skall ha kul, vi skall utvecklas och fokusera framåt. Jag använder mig av coachning och all min erfarenhet för att hjälpa dig mot dina mål. För mig spelar det ingen roll om målet är välmående eller om du vill bli världsstjärna. Det är resan dit jag tycker är så enormt rolig. Kontakta mig så kanske jag kan få vara med på din resa. 

Om Mikaela

Mikaela Parmlid är tjejen som 12 åring ville bli bäst i värden i sin sport. Hon nådde nära sin dröm men framförallt så letade hon världen över efter nycklar som skulle kunna ge henne fördelar för att må och prestera på topp. Nu 30 år senare är nyfikenheten och kreativiteten för att finna lösningar lika starka fast i andra samanhang.

Mikaela hjälper idag många individer för att må och prestera på topp. Hon har fördjupat sig i olika områden och har  idag and ganska bred kompetens inom flera områden. Inom det mentala har hon fördjupat sig själv som idrottare under 20 års tid samt coachat andra idrottare i 10 år. Hon har även hjälpt många genom psykisk ohälsa genom idrottsliga verktyg för att nå balans i livet. Inom det fysiska så har Mikaela att brinnande intresse för en hållbar kropp och genom övningar och en ARP- trainer hjälper hon gärna individer till träning och funktionalitet i sin kropp. Kosten har varit det sista området där Mikaela har djupdykt och då med hjälp av funktions medicine och där man tittar på orsaken till ohälsan för att kunna mer individanpassa kosten. Hon har även startat ett bolag som producerar ben buljong för att hon saknade en riktig kvalité buljong på marknaden som gav de hälsofördelar som riktig benbuljong kan ge.